1. Kõigepealt palume Teid märkida, milliseid alljärgnevatest hasart- , õnnemängudest ja loteriidest kui sageli Te olete mänginud. Ühele reale märkige vastuseks AINULT ÜKS vastusevariant, vastavalt: “vähemalt kord nädalas või sagedamini”, ”vähemalt kord kuus”, ”harvemini kui kord kuus” või ”mitte kordagi”.
 
 
Vähemalt kord nädalas või sagedamini
Vähemalt kord kuus
Harvemini kui kord kuus
Mitte kordagi
a.
Olete mänginud kaarte raha peale
b.
Olete teinud panuseid hobustele või teistele loomadele (hipodroomil või vahendaja kaudu)
c.
Olete teinud panuseid, k.a. kihlveod spordialadele
d.
Olete mänginud täringumänge raha peale k.a. “äraarvamismäng” ja teised mängud
e.
Olete külastanud kasiinosid (seaduslikke ja/või põrandaaluseid)
f.
Olete teinud panuseid numbritele või mänginud loteriid , s.h. Keno, Viking, bingoloto ?
g.
Olete mänginud bingot
h.
Olete mänginud börsil või aktsiaturul
i.
Olete mänginud rahaautomaatidel, pokkeri-automaatidel või teistel mänguautomaatidel
j.
Olete mänginud osavusmängu (bowlingut, piljardit, golfi, vms) raha peale
k.
Olete mänginud kiirloteriid, “Sprinti” vms õnnepiletimängu
l.
Olete mänginud Interneti teel hasartmänge raha peale, k.a. lotomänge
m.
Olete mänginud teisi hasartmänge (täpsustage, palun, milliseid):
 

2. Nimetage palun suurim summa, mille olete ühel päeval mängu pannud
 
  1 - 100 EEK

  101 - 1000 EEK

  1001 - 10 000 EEK

  10 001 - 100 000 EEK

  üle 100 000 EEK
 

3. Kas Te olete kellelgi oma lähedastest täheldanud sõltuvust hasart- või õnnemängudest? Märgistage kõik sobivate variantide taga olevad kastid.
     
  isa

  ema

  vend / õde

  abikaasa / elukaaslane

  laps(ed)

  sugulane

  sõber, või keegi minu jaoks oluline isik

  mitte kellelgi
 

4. Juhul kui te olete oma raha mängu pannud ja kaotanud, kui tihti püüate seda järgmisel päeval tagasi võita? Märkige üks vastus!
     
  pärast iga kaotust

  tihti, enamasti

  mõnikord, harva

  mitte kunagi
 

5. Kas olete kunagi väitnud, et võidate mängides raha, kuid tegelikult on olukord pigem vastupidine? Märkige üks vastus!
     
  jah, enamasti

  jah, mõnikord / harva

  mitte kunagi
 

6. Kas Teie arvates on Teil praegu või on varem olnud probleeme raha peale mängimise või panuste tegemisega? Märkige üks vastus!
     
  jah, on probleeme

  jah, varem oli probleeme, kuid enam mitte

  ei
 

Järgnevas tabelis on toodud erinevad väited. Palume Teil märkida, millistega neist enda kohta Te nõustute (märkige vastus veergu „jah“) ja millistega mitte (märkige vastus veergu „ei“). Jälgige, palun, et iga väite taga oleks vastus.
 
jah
ei
7. olete mänginud suurema summa peale, kui alguses kavas oli
8. inimesed on kritiseerinud Teie mängurlust või väitnud, et olete sellest sõltuvuses, isegi kui see Teie arvates ei vasta tõele
9. olete tundnud end süüdlaslikult seetõttu, kuidas mängite või mis juhtub, kui mängite raha peale
10. olete tundnud, et sooviksite raha peale mängimist või panuste tegemist lõpetada, isegi kui ei pea end selleks võimeliseks
11. olete peitnud panuste piletikontse, loteriipileteid, võidetud raha või teisi hasartmängule viitavaid tõendeid oma abikaasa, laste või teiste Teile oluliste inimeste eest
12. olete vaielnud Teiega koos elavate inimestega selle üle, kuidas Te oma rahaga ümber käite
13. (Vastake juhul, kui eelmise väitega nõustusite) eelnimetatud (rahaga ümber käimise) vaidluste põhjuseks on olnud Teie mängukirg
14. olete jätnud laenatud raha tagasi maksmata oma mängukire tõttu
15. olete puudunud koolist või töölt mängukire tõttu
 

  Kas olete kunagi mängimiseks või oma mänguvõla tasumiseks raha võtnud, laenanud?
     
  jah

  ei
 

16. Vastake juhul kui vastasite eelnevale küsimusel jaatavalt.
Kellelt (kust) olete mängimiseks või oma mänguvõla tasumiseks raha laenanud? Märgistage kõik sobivate variantide taga olevad kastid
     
  jooksvatest elamiskuludest

  oma abikaasalt/elukaaslaselt

  sugulastelt

  pangast, laenukontoritest

  tasunud krediitkaardiga

  eralaenuna laenupakkujatelt kasiinos

  aktsiate või võlakirjade müügist, vms näol

  isikliku või perekonna väärtesemete või vara müügist

  kirjutanud katteta pangatshekke

  Teil on kasiinos oma krediidiarve

  muu variant (täpsustage, milline?)
     

Teie sugu mees  
  naine  

Teie vanus  

Teie haridus  

Täname nähtud vaeva eest!